2006-2007 dönemi...

Yönetim Kurulu
2006 - 2007 Dönemi

Başkan Gülgün  EROĞLU
Asbaşkan Hüseyin Ediz PARLAR
Genel Sekreter Cem MERTAYAK
Sayman Atıf ASFUROĞLU
Üye Refet ATAYURT