2007-2008 dönemi...

Yönetim Kurulu
2007 - 2008 Dönemi

Başkan Hüseyin Ediz PARLAR
Asbaşkan Cem MERTAYAK
Genel Sekreter Öner CABBARAOĞLU
Sayman Atıf ASFUROĞLU
Üye Samim CEREB