2008-2009 dönemi...

Yönetim Kurulu
2008 - 2009 Dönemi

Başkan Cem MERTAYAK
Asbaşkan Öner CABBARAOĞLU
Genel Sekreter Tuban GÜÇLÜ
Sayman Atıf ASFUROĞLU
Üye Hüseyin Ediz PARLAR
Üye Melisa KARA
Üye Mustafa CİVELEK
Üye Can ZİNNEHA
Üye Serkan SOLAK