2010-2011 dönemi...

Yönetim Kurulu
2010 - 2011 Dönemi

Başkan Tuban GÜÇLÜ
Asbaşkan Mustafa CİVELEK
Genel Sekreter Melisa KARA
Sayman Nezahat KÖSEOĞLU
Üye Öner CABBARAOĞLU
Üye Hüseyin Ediz PARLAR
Üye Perihan SEFEROĞLU
Üye Aykut KURŞUN
Üye Serkan SOLAK