2017-2018 dönemi...

Yönetim Kurulu
2017 - 2018 Dönemi

Başkan Okşan HALEFOĞLU
Asbaşkan Ayla ÖZAT
Genel Sekreter Volkan EKMEKÇİ
Sayman Erdal MİSKİ
Üye Sevcan ALKAN
Üye Melisa KARA
Üye Sine AKILLI
Üye Feridun YÜCEER
Üye Selda YUMUŞAK